DE PARTNERS VAN HET PROJECT LAND OF MEMORY

Association Touristique du Luxembourg Belge (ATLB)

De ATLB is belast met de opdracht om het toerisme (in al zijn vormen) in de provincie Luxemburg te bevorderen en verder te ontwikkelen. Deze vereniging pleit voor de bescherming van het natuurlijke, historische en monumentale erfgoed van het grondgebied.

https://www.luxembourg-belge.be/nl

Toeristische Federatie van de Provincie Luik (FTPL)

De FTPL brengt het toeristische aanbod van zijn streek op de markt (individueel toerisme, excursies en verblijven voor groepen in de Ardennen, zakelijk toerisme). Het verenigt en ondersteunt de spelers van de toeristische economie van zijn grondgebied (professionalisering, vorming) en neemt deel aan de ontwikkeling van kwaliteitsinfrastructuur (riviertoerisme, fietsknooppuntennetwerk).

https://nl.liegetourisme.be

Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises (ORTAL)

Het Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises werd opgericht in 2007 en is gevestigd in Vianden, in het Groothertogdom Luxemburg. De vereniging heeft als doel om de acties van de regionale spelers te coördineren, het natuurlijke, culturele en historische erfgoed te bewaren en op te waarderen en het toerisme in de streek te ontwikkelen.

https://www.visit-eislek.lu/nl

Meuse Attractivité

De missie van het Meuse Attractivité bestaat erin het imago en de bekendheid van het Franse departement Meuse te bevorderen. Het werkt het toerismebeleid van het departement uit en brengt het ten uitvoering. Het Comité draagt eveneens bij aan de ontwikkeling, promotie en commercialisering van toeristische producten in samenwerking met professionals. Deze structuur biedt een onmisbare begeleiding, ondersteuning en advies voor de toeristische actoren en publieke of private projectontwikkelaars.

https://www.toerisme-maas.com

Office de Tourisme du Grand Verdun (OTGV)

Het Office de Tourisme du Grand Verdun is de toegangspoort om uw verblijf in Verdun te plannen. Dit toerismebureau is kan u advies bieden, u de rijkdom van het gebied helpen ontdekken en u er het beste van aanbieden! Het promoot en stimuleert de streek Grand Verdun door de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten via zijn activiteiten, aanbiedingen en toeristische producten.

https://www.tourisme-verdun.com

IDELUX Projets publics

IDELUX is het agentschap voor economische ontwikkeling van de provincie Luxemburg in België. Aangezien het toerisme een van de voornaamste sectoren van de provincie is, begeleidt IDELUX Projets Publics de gemeenten bij het ontwerp, de uitwerking en de tenuitvoerlegging van operationele structuren voor toeristische voorzieningen in Belgisch Luxemburg. IDELUX Projets Publics werkt samen met de gemeente Bastenaken aan het project “Land of Memory” en zet zich in voor de opwaardering van het herdenkingserfgoed in verband met de Slag om de Ardennen.

https://www.idelux.be

MBK-Saarland

Het Saarlandse ministerie van Onderwijs en Cultuur

Het Saarlandse ministerie van Onderwijs en Cultuur werkt in de Grote Regio samen met een groot aantal partners uit de culturele sector. Deze samenwerking uit zich niet alleen in de onderlinge uitwisseling van ervaringen, maar ook in de gemeenschappelijke planning, organisatie en realisatie van grensoverschrijdende projecten. Binnen deze culturele samenwerking spelen vooral activiteiten op het gebied van herinneringscultuur een belangrijke rol.

http://www.kultur.saarland.de