HET PROJECT LAND OF MEMORY

Het Europa zoals we het vandaag kennen, is de erfenis van een complexe geschiedenis met soms dramatische gebeurtenissen die ons grensoverschrijdende grondgebied hard hebben getroffen, vooral in de twintigste eeuw.

Deze realiteit gaat veel verder dan de strikte grenzen van de Grote Regio, maar dit gebied telt niettemin een uitzonderlijk aantal plekken die te kampen hebben gehad met de conflicten van de twintigste eeuw. Deze getuigen van onze gemeenschappelijke geschiedenis hebben onze grondgebieden op een onvergetelijke manier getekend, zowel fysiek als psychologisch, en zijn nog steeds sterk aanwezig in het collectieve geheugen.

In deze algemene context is “Land of Memory” een verenigend project dat alle aspecten van de Grote Regio samenbrengt rond een drieledig doel: getuigen van deze sterke gebeurtenissen uit de geschiedenis die hebben geleid tot de opbouw van het huidige Europa, de boodschap van eenheid vereeuwigen die werd overgebracht aan het einde van de gruwelijke periode van de twee wereldoorlogen en de toeristische activiteit versterken die dit thema met zich meebrengt.

Om dit gemeenschappelijke doel te bereiken zal “Land of Memory” ernaar streven de samenhang tussen de verschillende grote regionale spelers die bij het onderwerp betrokken zijn te bevorderen, de zichtbaarheid van de verschillende herdenkingssites verspreid over de Grote Regio te verbeteren, het toeristische aanbod gewijd aan dit thema te vergroten en de positie van ons grondgebied te versterken tussen ‘s werelds must-visit bestemmingen op vlak van het herdenkingstoerisme.